Punto final, última testigo-Autora Maite LandinAmaipuntua, azken lekukoa. Egilea: Maite Landin

20.00 

La novelista relata los recuerdos de Maite como una verdadera Notaria del tiempo y del Tiempo. El tiempo como sucesión de hechos que componen la historia del País

Vasco desde 1927 hasta hoy. El Tiempo como sucesión de estados de la atmósfera en la que se desenvuelven los hechos del tiempo, condicionando su evolución.

El conocimiento adelantado del Tiempo, fundamental para el arma aérea, hizo inclinar el fiel de la balanza del lado fascista en 1937.

La rápida reorganización del Servicio Meteorológico en el bando franquista y la intervención de la aviación italo-alemana decidieron la suerte de una batalla que se libró principalmente en el aire, por primera vez en la historia militar: El Frente del Norte.

Tiempo y tiempo están íntimamente relacionados en esta novela.

Nobelagileak denboraren eta Denboraren Notario handia bezala Maite-ren oroipenak kontatzen ditu. Herriaren historia osatzen duten gertaeretako ondorengotza bezala denboran

1927etatiko gaur arte euskara. Moldatzen diren atmosferaren egoera ondorengotza bezala Denboran gertaerak denborako, bere bilakaera baldintzapean jarriz.

Denboraren aurreratutako ezaguerak, funtsezko aireko armarako, alde faxistako balantzako ?el-a 1937an okertzea eragin zuen.

Bando frankistako Zerbitzu Meteorologikoaren berrantolaketa azkarrak eta italo-alemana abiazioaren esku-hartzeak batez ere airean, historia militarreko lehen aldiz, libratu zen guduaren zoria erabaki zuten: Iparraren Frontea.

Denbora eta denbora erlazionatu daude intimoki eleberri honetan.

Edición:
Intxorta 1937 Kultur Ekartea
Makatzena 17- 2A
20.500, Arrasate
GIPUZKOA
www. Intxorta.org

Primera edición de Intxorta 1937 Kultur Elkartea
Oñati, diciembre de 2010

Copyright:
Intxorta 1937 Kultur Elkartea para la presente edición
Maite Landín
Juan Ramon Garai
Izpi Berdea

Realización gráfica. Urkan S.L.
Impresión: Gertu. Inprimitegía
Portada: Josuren Murgizu

Fotografías y Documentos:
Maite Landín; Fototeka Kutxa; 'Ixaro Zabala; Carmen Garai,
Archivo General de Gipuzkoa (Tolosa), Mitxelena Kulturunea, Fondo Gordeak Hemeroteca; Archivo

I.S.B.IV'.: 978-84-614-4948-4
DePÓSÍÍO legaL- ss—1542-2010

Edizioa:
Intxorta 1937 Kultur Ekartea
17 Makatzena- 2A
Arrasate, 20.500
GIPUZKOA
www. Intxorta.org

Intxorta-ren lehen edizioa 1937 Kultur Elkartea
Oñati, 2010eko abendua

Copyrighta:
Intxorta oraingo ediziorako 1937 Kultur Elkartea
Maite Landín
Juan Ramon Garai
Izpi Berdea

Grafika errealizazioa. S.L Urkan.
Inprimatzea: Gertu. Inprimitegía
Portada: Josuren Murgizu

Argazkiak eta Dokumentuak:
Maite Landín; Fototeka Kutxa; 'Ixaro Zabala; Carmen Garai,
Mitxelena Kulturunea Gipuzkoa-ren (Tolosaren) artxibo Orokorra, Gordeak Hemeroteca Hondoa; Artxiboa

I.S.B.N'.: 978-84-614-4948-4
Legal Deposito- ss-1542-ss-1542-2010