Pedro de Viteri Arana-fundador de escuelasPedro de Viteri Arana. Eskola-fundatzailea

30.00 

Pedro de Viteri Arana (Mondragón 1833-Biarritz 1908)vivió bajo su condición de miembro de la burguesía, los convulsos y revolucionarios tiempos del siglo XIX. Sus peripecias vitales documentadas en archivos allende nuestras fronteras, permiten adentrarse en la historia particular de una familia vasca ascendente que vivió en primera persona aquel mundo en vías de transformación.
Con sesenta años, cambió de raíz su actitud personal y decidió dedicar su fortuna a la modernización de su pueblo natal y de Gipuzkoa, en general.
Su generosidad se materializó, a principios del siglo veinte, en una Fundación y una decena de escuelas de nueva construcción a lo largo de Gipuzkoa, en las que cientos de escolares recibieron la enseñanza más avanzada del momento, que hasta entonces estaba reservada mayormente a las clases sociales adineradas.
Gracias a Pedro de Viteri, la gente humilde también tuvo acceso a una enseñanza de calidad, puesto que dispuso que los hijos de familias pobres tuvieran prioridad para ser admitidos en las escuelas de su Fundación, en edificios modernos y atendidos por profesores competentes. Todo ello distingue a Pedro de Viteri como uno de los filántropos vascos más destacados de su tiempo.

Pedro de Viteri Arana (1833-Biarritza Mondragón bere burgesiaren, XIX mendearen denbora konbultso eta iraultzaileetan, kide baldintzaren azpian 1908)vivió. Gure mugez bestalde artxiboetan dokumentatutako bere bizi-gorabeherek, baimentzen dute mundu hura lehen pertsonarengan transformazioko bidean bizi izan zuen goranzko familia euskal herritarraren historia partikularrean barrentzea.
Hirurogei urterekin, bere jarrera pertsonala aldatu zuen errotik eta erabaki zuen bere zortea bere jaiotze-herriko eta Gipuzkoa-ko modernizazioari, oro har, denbora osoa eskaintzea.
Bere eskuzabaltasuna gauzatu zen, Fundazio bat eta Gipuzkoa-n zehar, ehunka ikaslek unearen irakaskuntzarik aurreratuena jaso zutenetan, eraikuntza berriko eskola hamar bat klase sozial dirudunetarako orduan arte isila batez ere zegoenetan, hogei mendearen hasieran.

Pedro de Viteri-ri esker, jende apalak kalitate-irakaskuntzarako sarbidea izan zuen ere, familia behartsuko seme-alabek lehentasuna izan zezatela, eraikin moderno eta irakasle konpetenteak arduratutakoetan, bere Fundazioko eskoletan onartzeko agindu zuenez gero. Harengatik guztiagatik bereizten da Pedro de Viteri filantropo euskal herritar bere denboratik nabarmenduenen bat bezala.

Izenburua / Título:
XIX. mendeko euskal-burgesia. Pedro de Viteri
Arana, filantropoa eta eskola-sortzailea.
La burguesía vasca del siglo XlX. Pedro de Viteri
Arana, filántropo y fundador de escuelas.
Egileak/ Autores:
Ana lsalvel Ugalde
Arantza Otaduy
Javier Balanzatcgi
Juan Ramon Garai
Argitaratzailea / Editor:
lntxorta 1937 Kultur Elkartea
wwwlntxortaorg
Koordinazioa / Coordinación:
Verbax
Euskaratzea / Traducción al euskera:
Belaxe
Azala / Portada:
Arantza Otaduy, Las11
Fot. Eugéne Pirou, Errenteriako Udal Artxiboa
Maketazioa / Maquetación:
Las 11
Inprimaketa / Impresión:
Gertu
I. S. B . N.
978-84-938850-1-4
Lege Gordail ua / Depósito legal:
58-1397-2011
Laguntzaileak / Colaboradores:
Arrasateko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
KUTXAren Gizarte Ekintza - Obra Social KUTXAIzenburua / Título:
XIX. mendeko euskal-burgesia. Pedro de Viteri
Arana, filantropoa eta eskola-sortzailea.
La burguesía vasca del siglo XlX. Pedro de Viteri
Arana, filántropo y fundador de escuelas.
Egileak/ Autores:
Ana lsalvel Ugalde
Arantza Otaduy
Javier Balanzatcgi
Juan Ramon Garai
Argitaratzailea / Editor:
lntxorta 1937 Kultur Elkartea
wwwlntxortaorg
Koordinazioa / Coordinación:
Verbax
Euskaratzea / Traducción al euskera:
Belaxe
Azala / Portada:
Arantza Otaduy, Las11
Fot. Eugéne Pirou, Errenteriako Udal Artxiboa
Maketazioa / Maquetación:
Las 11
Inprimaketa / Impresión:
Gertu
I. S. B . N.
978-84-938850-1-4
Lege Gordail ua / Depósito legal:
58-1397-2011
Laguntzaileak / Colaboradores:
Arrasateko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
KUTXAren Gizarte Ekintza - Obra Social KUTXA