Oferta:dvds y libroEskaintza:dvds eta liburua

40.00 

Punto final, última testigo-Autora Maite Landin
La novelista relata los recuerdos de Maite como una verdadera Notaria del tiempo y del Tiempo. El tiempo como sucesión de hechos que componen la historia del País
Vasco desde 1927 hasta hoy. El Tiempo como sucesión de estados de la atmósfera en la que se desenvuelven los hechos del tiempo, condicionando su evolución.
El conocimiento adelantado del Tiempo, fundamental para el arma aérea, hizo inclinar el fiel de la balanza del lado fascista en 1937.
La rápida reorganización del Servicio Meteorológico en el bando franquista y la intervención de la aviación italo-alemana decidieron la suerte de una batalla que se libró principalmente en el aire, por primera vez en la historia militar: El Frente del Norte.
Tiempo y tiempo están íntimamente relacionados en esta novela.
Guerra y Represión en Elgeta-Guerra Civil en Euskadi
Dirección entrevistas: Intxorta 1937 Kultur Elkartea; Grabaciones: Dragoi Produkzioak, Aranzadi Zientzia Elkartea e Intxorta 1937 Kultur Elkartea,
Entrevistados: Anttoni Telleria, niña de la guerra. Antonio Iturrikastillo, niño de la guerra. Bittor Garai, niño de la guerra. Felix Aranzeta, niño de la guerra y hermano de gudari. Benedicta Gallastegi, esposa de gudari. Andres Egaña, gudari del Bon. Loiola. Inaxio Ernabide, gudari del Bon Loiola.
Lágrimas rojas-Guerra Civil en Aretxabaleta
“El 9 de Enero de 1937 tiró cuatro cañonazos, uno impactó en la calle Durana y el cuarto derribó la chimenea de Lezama” Luzio Oteiza/Batallón Dragones.
“Mi padre calló herido en Untzilla, y lo bajaron a Santa Ageda. Desde allí lo trasladaron a Bilbao, y al paso por Durango, bajo las bombas nacionales, falleció.” Begoña Etxebarrieta/ Jose maria Etxeabarrietaren alaba.

Amaipuntua, azken lekukoa. Egilea: Maite Landin
Nobelagileak denboraren eta Denboraren Notario handia bezala Maite-ren oroipenak kontatzen ditu. Herriaren historia osatzen duten gertaeretako ondorengotza bezala denboran
1927etatiko gaur arte euskara. Moldatzen diren atmosferaren egoera ondorengotza bezala Denboran gertaerak denborako, bere bilakaera baldintzapean jarriz.
Denboraren aurreratutako ezaguerak, funtsezko aireko armarako, alde faxistako balantzako ?el-a 1937an okertzea eragin zuen.
Bando frankistako Zerbitzu Meteorologikoaren berrantolaketa azkarrak eta italo-alemana abiazioaren esku-hartzeak batez ere airean, historia militarreko lehen aldiz, libratu zen guduaren zoria erabaki zuten: Iparraren Frontea.
Denbora eta denbora erlazionatu daude intimoki eleberri honetan.
Gerra eta Elgeta-Guerra Civil-eko Euskadin Errepresioa
Helbidea erdizka ikusita: Intxorta 1937 Kultur Elkartea; Grabazioak: Dragoi Produkzioak, Aranzadi Zientzia Elkartea eta 1937 Intxorta Kultur Elkartea,
Elkarrizketatuta: Anttoni Telleria, gerrako neska. Antonio Iturrikastillo, gerrako umea. Bittor Garai, gerrako umea. Felix Aranzeta, gerrako eta gudari-anaiako umea. Benedicta Gallastegi, gudari-emaztea. Andres Egaña, Bon-eko gudari-a. Loiola. Inaxio Ernabide, Bon Loiola-ren gudari-a.
Malko gorriak. Aretxabaleta-ko Gerra Zibila
“1937ko Urtarrilaren 9an lau kanoikada bota zituen, batek Durana kalean jo zuen eta gelak Lezama-ko tximinia lurrera bota zuen”
Luzio Oteiza/Batailoia Herensugeak. “Nire aitak zauritua isildu zuen Untzilla-n, eta Ageda Santuari jaitsi zuten. Handik Bilbora eraman zuten, eta pausora Durango-gatik, nazio-bonben azpian, zendu zen. “
Maria Begoña Etxebarrieta/ Jose Etxeabarrietaren laudatzen