Oferta:Libro y dvd Eskaintza: Liburua eta dvd-a

30.00 

Gerrako Garrak Oñatin-Intxorta-Gogoratu

Egia, justizia eta nolabaiteko kalte-ordaina bilatu nahian,  behar baino denbora gehiago isilpean gorde behar izan dinerak plazaratuz, eta jende askoren laguntzari eta adierazpenei esker, dokumental hau argitaratu ahal izan dugu.

Horrelakorik berriz gerta ez dadin, urrate bat izango delakoan.

Oñatiko bizikletazaleak Durangon

Ezkurdi plazan Urkiolarako bizikleta-igocra egunean. Baina historia aurrcko asteetatik zetorren. ll. Errepublika garaian hiru bizikleta-proba ospetsu antolatu ziran bata bestearcn ondoren. 1935 eta 1936. urteetan: Santo Domingorako igoera Bilbon martxoaren lchenengo domckan; Oñatitik Arantzazurakoa hurrengo igandean; eta handik zortzi egunera Durangotik Urkiolarakoa. Beraz. l936an Arantzazurako bigarren igoera ospatu zen eta txirrindulari oso onek hartu zuten parte. Punta-pumako bat Federiko Ezkerra bizkaitarra zen, aldapetan espezialista eta Tour-can ibilitakoa. Oñatin, ordea, arerío gogorra agertu zitzaion: txantxikuar bat, Uribarrí auzoko Klaudio Lcturiaga, Banastagingua baserriko semea. behia latza izan zuten bien artcan karrcra guztian eta, azkenean, esprimean nagusítu zen oñatiarra. Orduan Ezkerrak, haserre. bizikleta harrika jaurtí omen zuen, Leturiagari erronka botatzen ziola: ‘Nos veremos en Urkiola «.

Gerrako Garrak Oñatin-Intxorta-Gogoratu

Egia, justizia eta nolabaiteko kalte-ordaina bilatu nahian,  behar baino denbora gehiago isilpean gorde behar izan dinerak plazaratuz, eta jende askoren laguntzari eta adierazpenei esker, dokumental hau argitaratu ahal izan dugu.

Horrelakorik berriz gerta ez dadin, urrate bat izango delakoan.

Oñatiko bizikletazaleak Durangon

Ezkurdi plazan Urkiolarako bizikleta-igocra egunean. Baina historia aurrcko asteetatik zetorren. ll. Errepublika garaian hiru bizikleta-proba ospetsu antolatu ziran bata bestearcn ondoren. 1935 eta 1936. urteetan: Santo Domingorako igoera Bilbon martxoaren lchenengo domckan; Oñatitik Arantzazurakoa hurrengo igandean; eta handik zortzi egunera Durangotik Urkiolarakoa. Beraz. l936an Arantzazurako bigarren igoera ospatu zen eta txirrindulari oso onek hartu zuten parte. Punta-pumako bat Federiko Ezkerra bizkaitarra zen, aldapetan espezialista eta Tour-can ibilitakoa. Oñatin, ordea, arerío gogorra agertu zitzaion: txantxikuar bat, Uribarrí auzoko Klaudio Lcturiaga, Banastagingua baserriko semea. behia latza izan zuten bien artcan karrcra guztian eta, azkenean, esprimean nagusítu zen oñatiarra. Orduan Ezkerrak, haserre. bizikleta harrika jaurtí omen zuen, Leturiagari erronka botatzen ziola: ‘Nos veremos en Urkiola «.