Historia crítica de la guerra en Euskadi 1936-37 1936-37 Euskadiko gerraren historia kritikoa

22.00 


Esta Historia crítica de la guerra en Euskadi, escrita por Pablo Beldarraim- Comandante de Gudaris, es un relato de primera mano que nos ofrece con encomiable  objetividad, una idea detallada sobre las condiciones, medios, moral… y fuerzas con las que lucharon los batallones vascos.

Todos ellos tenian en común el haber resistido en gran inferioridad de condi- einnea, y haber frenado la ofensiva de golpistas y lanchas: Militares, requetés, falangatas y sus aliadoa alemanes, italianos y moros dirigidos por Mola. escribiendo “lealtad” con su propia sangre en Arrate, Kalamua, Legutiano, Nafarrate, Albertia, Jainto, Gorbea, Kanpazar, Aaensiomendi. Murmnendi, Motxotegi, Tantaibakar. Gurutxeta. Otxandiano, Durango, Arangio, Orduña, Seibigain, Barazar, lntzorta. Azkonabieta, Elgeta, Eibar, Kar- raakaln, Santamarinazar, Marmiz…

ebook copia

Euskadin gerraren Historia kritiko hau, Pablo Beldarraim- Comandante de Gudaris-ek idatzita ko, da objektibotasun goresgarriarekin, baldintzen gainean, baliabideen, zehaztutako ideia moralarekin, eskaintzen digun lehen eskuko kontaketa … eta euskal batailoiek borroka egin zuten indarrak.

Haiek guztiak tenian-a komunean einnea condi–etako gutxiagotasun handian eustea, eta kolpista-erasoa eta txalupak geldiaraztea: Militarrak, requetés-ak, falangatas-ak eta bere aliadoa alemaniarrak, italiarrak, eta Mola-k zuzendutako mairuak. «leialtasuna» Arrate-n, Kalamua-n, Legutiano-n, Nafarrate-n, Albertia-n, Jainto-n, Gorbea-n, Kanpazar-en bere odolarekin, Aaensiomendi-rekin, idatziz. Murmnendi, Motxotegi, Tantaibakar. Gurutxeta. Otxandiano, Durango, Arangio, Orduña, Seibigain, Barazar, lntzorta. Azkonabieta, Elgeta, Eibar, raakaln-a Kar-, Santamarinazar, Marmiz …

494 disponibles

Autor: Pablo Beldarrajn Olalde
Editor: Intxorta 1937 Kultur Ekartea
Coordinación: Jon Etxezarraga, Juan Ramon Garai, Mikel Murgizu.
Traducción al euskera: Iraitz Lazkano
Portada: Josuren Murgizu
Segunda edición: Oñati, Octubre 2017
Maquetación e impresión: Gertu, Oñati
I.S.B.N.: 978-84-938850-4-5
Depósito legal: SS-618-2012

Egilea: Pablo Beldarrain Olalde
Argitaratzailea: Intxorta 1937 Kultur Ekartea
Koordinazioa: Jon Etxezarraga, Juan Ramon Garai, Mikel Murgizu.
Euskararen itzulpena: Iraitz Lazkano
Portada: Josuren Murgizu
Lehen edizioa: Oñati, 2012, Apirila
Maquetación-a eta inprimatzea: Gertu, Oñati
I.S.B.N.: 978-84-938850-4-5
Legezko gordailua: SS-618-2012a