Gerrako Garrak Oñatin-Gogoratu Guran Taldea

25.00 

Oñatiko bizikletazaleak Durangon

Ezkurdi plazan Urkiolarako bizikleta-igocra egunean. Baina historia aurrcko asteetatik zetorren. ll. Errepublika garaian hiru bizikleta-proba ospetsu antolatu ziran bata bestearcn ondoren. 1935 eta 1936. urteetan: Santo Domingorako igoera Bilbon martxoaren lchenengo domckan; Oñatitik Arantzazurakoa hurrengo igandean; eta handik zortzi egunera Durangotik Urkiolarakoa. Beraz. l936an Arantzazurako bigarren igoera ospatu zen eta txirrindulari oso onek hartu zuten parte. Punta-pumako bat Federiko Ezkerra bizkaitarra zen, aldapetan espezialista eta Tour-can ibilitakoa. Oñatin, ordea, arerío gogorra agertu zitzaion: txantxikuar bat, Uribarrí auzoko Klaudio Lcturiaga, Banastagingua baserriko semea. behia latza izan zuten bien artcan karrcra guztian eta, azkenean, esprimean nagusítu zen oñatiarra. Orduan Ezkerrak, haserre. bizikleta harrika jaurtí omen zuen, Leturiagari erronka botatzen ziola: ‘Nos veremos en Urkiola «.

Oñatiko bizikletazaleak Durangon

Ezkurdi plazan Urkiolarako bizikleta-igocra egunean. Baina historia aurrcko asteetatik zetorren. ll. Errepublika garaian hiru bizikleta-proba ospetsu antolatu ziran bata bestearcn ondoren. 1935 eta 1936. urteetan: Santo Domingorako igoera Bilbon martxoaren lchenengo domckan; Oñatitik Arantzazurakoa hurrengo igandean; eta handik zortzi egunera Durangotik Urkiolarakoa. Beraz. l936an Arantzazurako bigarren igoera ospatu zen eta txirrindulari oso onek hartu zuten parte. Punta-pumako bat Federiko Ezkerra bizkaitarra zen, aldapetan espezialista eta Tour-can ibilitakoa. Oñatin, ordea, arerío gogorra agertu zitzaion: txantxikuar bat, Uribarrí auzoko Klaudio Lcturiaga, Banastagingua baserriko semea. behia latza izan zuten bien artcan karrcra guztian eta, azkenean, esprimean nagusítu zen oñatiarra. Orduan Ezkerrak, haserre. bizikleta harrika jaurtí omen zuen, Leturiagari erronka botatzen ziola: ‘Nos veremos en Urkiola «.

Izenburua: Gerrako Garrak Oñatin Egilea: Gogoratu Guran Taldea: Nekane Arrazola, Beatriz Gomendio, Idoia Etxeberria Jerardo
Elortza, Juan Ramon Garai
Argitaratzea: Intxorta 1937 Kultur Elkartea Makatzena 17 — 2. A 20.500 Arrasate Gipuzkoa
wvvw.Intxorta.org
Azala eta diseinu graflkoa: Urkan. S.L
Lehenengo edizioa Oñati, 201 1
Inprimaketa: Gertu
I.S.B.N. 978-84-938850-0-7
Lege Gordailua: 88-1388-2011
Laguntzaileak:
Oñatiko Udala
Eusko Jaurlaritza

Izenburua: Gerrako Garrak OñatinEgilea: Gogoratu Guran Taldea: Nekane Arrazola, Beatriz Gomendio, Idoia Etxeberria Jerardo
Elortza, Juan Ramon Garai
Argitaratzea: Intxorta 1937 Kultur Elkartea Makatzena 17 — 2. A 20.500 Arrasate Gipuzkoa
wvvw.Intxorta.org
Azala eta diseinu graflkoa: Urkan. S.L
Lehenengo edizioa Oñati, 201 1
Inprimaketa: Gertu
I.S.B.N. 978-84-938850-0-7
Lege Gordailua: 88-1388-2011
Laguntzaileak:
Oñatiko Udala
Eusko Jaurlaritza