EDUCACIÓN, MEMORIA E HISTORIA de las mujeres vascas. Lecturas feministas.

15.00 

Liburu honetan lantzen diren gai nagusiak Euskadin, politika arloan, bizirik dauden gaiak dira, eta ekarpen bat egin dezakete hainbat gairen inguruko politiketan, azterlanetan eta gizarte eztabaidan: emakumeen bazterketa, emakumeen lorpenak eta sormena, memoria, ahanztura, gizarte mugimenduak eta hezkuntza proiektuak, besteak beste.
Liburuak diziplina anitz biltzen ditu bere baitan. Saiakeren analisi xedeak askotarikoak diren arren, genero ikuspegiak eta hezkuntzarekiko keinuak egituratzen dituzte. Bere originaltasuna elkargune honetan datza, eta, horri esker, bere ekarpena egiten die berdintasunari, hezkuntzari, gizarteratzeari eta gizarte zientzien garapenari buruzko hausnarketei.

Los temas centrales del libro se refieren a asuntos políticamente vivos para el País Vasco por lo que pueden suponer una aportación a las políticas, los estudios o el debate social en torno a varios asuntos que se plantean: exclusión femenina, agencia y creatividad de las mujeres, memoria, olvido, movimientos sociales y proyectos educativos, entre otros.
El abordaje del libro es multidisciplinario. Aunque los objetos analíticos de los ensayos varían, son la perspectiva de género y el guiño a lo educativo lo que los articula. Su originalidad estriba en esta intersección, y contribuye con ella a las reflexiones sobre la igualdad, la educación, la inclusión social y el desarrollo de las ciencias sociales.

Izenburua / Título: Educación, Memoria e Historia de las mujeres vascas. Lecturas feministas.
Egileak / Autoras: Karmele Bujan Vidales, Luz Maceira Ochoa, Itziar Rekalde Rodriguez, Izazkun Orbegozo Oronoz, Begoña Gorospe Pascual, Pilar Ariztizabal Llorente, Karmele Perez Urraza, Begoña
Bilbao Bilbao, Gurutze Ezkurdia Arteaga, Pello Aramendi Jauregi, Zaida Fernández Pérez.
Koordinazioa eta orrasketa / Coordinación y Revisión: Julia Monge Sarabia
Euskeratzea / Traducción: Marga Garmendia Ginea
Azala eta atzeko azala / Portada y Contraportada: Helena Azkarragaurizar Jauregi
Aspaldiko argazkiak / Fotos antiguas: Valeriano Martinez, Jose María Lasagabaster Arriola, Archivo Arrasate Zientzia Elkartea
Argitaletxea / Editorial: Intxorta 1937 kultur elkartea   www.intxorta.org
Lehenengo edizioa / Primera Edición: Oñati, Octubre de 2015
Maketazioa eta inprimaketa / Maquetación e impresión: Gertu, Oñati
I.S.B.N.: 978-84-943095-1-9
Lege gordailua / Depósito Legal : SS-1124-2015
Laguntzailea / Colaborador: Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco