Tema/Gai:

2009

He recibido la desestimación de mi petición de un Derecho Resarcitorio que realicé el 22 de enero de 2008.
No me ha extrañado, no esperaba otra cosa de la Diputación de Gipuzkoa. Tengo 88 años, los últimos 30 años de mi vida se han desarrollado en un régimen político autodenominado Democracia. Los anteriores 40 años se desenvolvieron dentro de otro régimen denominado por el General Franco como Democracia Orgánica. Puedo probar que el trato que recibió mi padre durante la Democracia franquista ha sido mejor que durante la Democracia.Resarcitorio 2008ko urtarrilaren 22an egin nuen Eskubideko nire eskaeraren gaitzespena jaso dut.
Ez du zurtu, ez zuen Gipuzkoa-ko Diputazioaren beste gauzarik itxaroten. 88 urtetan dut, nire bizitzako azken 30 urteetan garatu dira autoizena emandako Demokrazia erregimen politikoan. Aurreko 40 urteetan moldatu ziren Franco Demokrazia Organiko bezala Jeneralak izena emandako beste erregimen bat barruan. Proba dezaket nire aitak Demokrazia frankistan zehar jaso zuen tratua Demokrazian zehar baino hobea izan dela.

Leer más/Gehiago irakurtzea

En octubre de 2009 se cumple el 75 aniversario de la insurrección de 1934, y nos planteamos un nuevo objetivo a desarrollar durante el año que queda: la elaboración de un trabajo colectivo sobre la insurrección de octubre en toda Euskal Herria. La derecha se proponía liquidar las conquistas obtenidas desde la caída de la monarquía y la proclamación de la República. En realidad, no aceptaba ni la autonomía de Catalunya, ni la prevista para Euskadi, ni la reforma agraria, ni la limitación del poder de la Iglesia, ni las reformas de la enseñanza… La entrada de la CEDA en el gobierno el 4 de octubre, a cuyo máximo dirigente, Gil Robles, las izquierdas consideraban el Hitler español, provoca que el Partido Socialista, las Juventudes Socialistas, la UGT, el PCE, Izquierda Comunista, el Bloque Obrero y Campesino y sectores de la CNT agrupados en las Alianzas Obreras llamen a la huelga general en todo el Estado español. Era el 5 de de octubre de 1934.2009ko urrian betetzen du 75a 1934ko matxinadaren urteurrena, eta geratzen den urtean zehar garatzeko helburu berria planteatzen dugu: Euskal Herria guztiarengako urriaren matxinadaren gaineko lan kolektiboko lantzea. Eskuinak monarkiaren jaitsieratik lortutako lorpenak eta Errepublikaren aldarrikatzea likidotzea helburu hartzen zuen. Egia esan, ez zuen onartzen ez Catalunya-ren autonomia, ez Euskadirako, ez nekazaritzako erreformarako aurrez ikusitakoa, ez Elizaren boterearen muga, ez irakaskuntzaren erreformak… harekin sartuta amore eman dezan gobernuan 4 urriko, zeinen maximoa burua, Gil Robles, ezkerrek kontuan hartzen zuten Hitler espainiarra, eragiten du Alderdi Sozialista, Gazteria Sozialistak, UGT-a, PCE-a, Ezker Komunista, Bloke Langileen eta Nekazaria eta Itunetan elkartutako CNT-eko sektoreak Langileenak dei dezaten greba orokorrera Egoera guztian espainiarra. 5a zen 1934ko urriko.

Leer más/Gehiago irakurtzea

Esta exposición, así como las dos charlas que hemos organizado es para nosotr@s el mejor homenaje que se puede tributar a aquellas personas que lucharon y murieron por la libertad de las personas y de los pueblos. Conocer lo que les paso, conocer el pasado, la verdad de lo ocurrido no solo supone recordar el pasado sino que pensamos que es la mejor manera de hacer frente al presente, porque la historia se repite. Tenemos que decir la verdad sobre nuestro pasado, para poder decir la verdad sobre el momento actual.Intxorta 1937 Kultur Elkartetetik, erakusketa hau antolatzerakoan jarri giñen helburuak maila onean bete dira.

Erakusketa honetatik 1030 pertsona pasatu dira. Batez ere pertsona nagusiak gerra lehenengo pertsonan sufritu zutenak aldebatetik eta bestetik berrogei urtetik gorako pertsonak.

Gazteak oso gutxi, Institutotik bi gela, 30 ikasleekin.

Bertako arduradunak esan digute bertan egon diren erakusketa handienekin konparatzekoa izan dela.

Leer más/Gehiago irakurtzea

Los familiares de las víctimas presidieron el homenaje organizado en la plaza Alfaro La plataforma Lau Haizetara Gogoan mostró su voluntad de continuar trabajando por recuperar la memoria histórica
19.04.09 –
MARIVI OLANO. DIARIO VASCO.COM

DV. El sonido de la txalaparta abría ayer los actos de homenaje a los 22 ciudadanos fusilados en Andoain por las tropas franquistas que organizaban en la plaza Alfaro la plataforma Lau Haizetara Gogoan y el colectivo Oroituz de Andoain.2009-04-19

1936ko gerran 22 andoaindar fusilatu zituzten, eta, 2004az geroztik, omenaldia egiten diete. Aurten, Lau Haizetara Gogoan plataforma ere izan da bertan, eta Egiaren Batzordea sortzeko premia nabarmendu du.

—-

Itxarkundiako bigarren konpañiako gudari gehienak, Andoaindarrak eta Oñatiarrak izan ziren.

Konpañia hori -Belabieta izena hartu zuena, gogoratzeko mendi horretako zelaietan Nikolas Agirre lehenbiziko gazte andoaindarra hil zela, Nafarroatik zetozen Molaren troparekin lehenbiziko enfrentamenduan-

Abertzaleak, Euzko Langile -Solidarios Vascos, Euzko Alderdi Jeltzalekoak eta gutxi batzuk UGT, ANV eta Jagi Jagikoak ziren.

Orain dela egun gutxi, Regino Biaín, Oñatiar gudariak hauxe kontatzen zigun:

“Konpañia bat formau zan Gernikako Batzokixan eta Berriatuako frentera fan giñan. Gernikara bueltau bihar izan geben eta orduantxe sortu zan batailoi formala, Itxarkundia Batailoia.

Lehenengo irteera Legutio aldera egin geben, buru gañian faxisten egazkiñak zenbiltzen bitartean eta Lizaso komandantea aurretik dugularik, hainbat saio egin gittuan Villarreal hartzeko, lagun asko hil ziren bertan”

Leer más/Gehiago irakurtzea

Powered by WordPress