Tema/Gai:

2002

Miembros del Club de Espeleología de Arrasate, “Besaide”, trasladan a Juan Ramón Garai la existencia de restos óseos datados durante la ocupación de las tropas franquistas en una sima en Bedoña. Aranzadi, al frente del incansable Pako Etxeberría se hace cargo de su exhumación e investigación forense. Los actuales miembros de IKE segirán colaborando con Aranzadi en la localización de más fosas situadas en Eskoriatza, Antzuola, Bergara y Elgeta.Arrasateko “Besaide” Espeleologia taldeko kideek Juan Ramon Garairi, Bedoñan aurkitutako –eta gerrakoak diruditen- errestoen berri ematen diote. Bedoña inguruko sima baten. Gerrako errestoak dirala baieztatzeko, Arantzadiko taldeak Pako Etxeberria izango du buruan: arakatze eta ikerketa forensearen arduran.
IKE-ko partaideak bestetik, aztarna berrien bilaketan jardungo dute Eskoriatza, Antzuola, Bergara zein Elgetan.

Leer más/Gehiago irakurtzea

Powered by WordPress